Prelungirea perioadei pentru depunerea candidaturilor pentru formatori în cadrul proiectului CRED

Față de de calendarul inițial cuprins în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019 , la propunerea doamnei manager de proiect, dna Merima Petrovici, s-a emis un corrigendum (click aici) prin care se prelungește perioada de depunere a dosarelor până în data de 8 ianuarie 2020.

Noul calendar de desfășurare a selecției este AICI.

Toate informațiile privind atribuțiile formatorilor, durata contractului, salarizare, criteriile de selecție, conținutul dosarului de selecție s.a sunt cuprinse în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019.

Posturile vacante la nivelul județului Sibiu sunt:

  • Limba și literatura română– 2 posturi
  • Matematica – 1 post
  • Biologie – 1 post
  • Istorie – 1 post
  • Geografie -1 post
  • Ed. plastica – 1 post
  • Ed. fizica si sport
  • Informatica si TIC – 1 post
  • Educatie tehnologica– 1 post

Mihaela Carmen SEUȘAN – expert local coordonare și formare

Leave a Comment