Seminarul Erasmusplus KA1 Apel 2020

Seminarul Erasmusplus KA1 Apel 2020 va avea loc joi, 12 decembrie 2019, la Casa Corpului Didactic Sibiu, ora 15.00. Inscrierea la acest seminar se poate face prin completarea formularului online.

N.B.: În cazul în care, ulterior înscrierii, nu mai puteți participa la seminar, vă rugăm să ne transmiteți un email la adresele: anca_nastase63@yahoo.com (inspector școlar Anca Voineag) sau metodist.ccdsb@gmail.com (prof. metodist Camelia Vancu).

În atenţia directorilor unităților de învățământ și a bibliotecarilor şcolari

În data de 28 noiembrie 2019, la ora 14, la Casa Corpului Didactic Sibiu, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari din judeţul Sibiu în cadrul cercului metodic .

Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea persoanelor desemnate la această întâlnire.

Bibliotecar CCD Sibiu, Maria Pitariu

Echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului care a finalizat programe speciale

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul ministerului Educației Naționale a trimis adresa nr. 2672/11.10.2019 privind Procedura pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale.

În conformitate cu această procedură, Casa Corpului Didactic Sibiu anunță că depunerea dosarelor de către unitățile de învățământ și furnizorii de formare care solicită echivalarea unor programe speciale se va face în perioada 26.11-6.12.2019. Cadrele didactice care solicită echivalarea și acordarea creditelor pentru programele speciale vor depune dosarul (în conformitate cu procedura) la unitatea de învățământ iar aceasta va depune dosarele la CCD Sibiu în perioada specificată. Cadrele didactice depun cerere de echivalare la unitatea de învățământ la care sunt angajate în anul solicitării.

Dosarele se vor depune la secretariatul CCD Sibiu, de luni până joi, între orele 8-16 și vineri, între 8-14.

Informații despre procedură, conținutul dosarelor, responsabilitățile fiecărei instituții și documente utilizate găsiți la secțiunea Formare continuă, pagina Echivalare programe speciale.

Apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED la nivelul regiunii Centru

Casa Corpului Didactic Brașov, prin adresa nr. 1827/CRED/BV/15.11.2019, lansează Apelul pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED, la nivelul regiunii Centru .

La nivelul județului Sibiu sunt disponibile 16 posturi astfel: 1 post pentru expert formare ciclul primar și 15 posturi de experți formare pentru ciclul gimnazial pentru disciplinele: limba română, matematică, chimie, biologie, istorie, geografie, educație plastică, educație fizică și sport, informatică și TIC, educație tehnologică.

Toate informațiile privind criteriile de selecție, dosarul de candidatură, termene și alte informații utile se găsesc pe pagina proiectului CRED la secțiunea Apeluri.Anunturi.

Festivalului Naţional de Scurtmetraj pentru Liceeni “Filmmic”

Liceul Teoretic ”Traian” din Constanța și C.C.D. Constanța vă invită să participați la cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Naţional de Scurtmetraj pentru Liceeni “Filmmic”. Tema din acest an este ”Emoții (Emotions)” iar concursul este deschis participării tuturor instituţiilor de învăţamânt secundar superior.

Regulamentul si formularele de inscriere – aici

Consultare publică privind proiectarea și actualizarea curriculumului național

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. Feedback-ul poate fi transmis în două moduri:

  • prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
  • prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări

Toate mesajele vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale.

Mai multe informații găsiți aici (click).

Apel de inscriere în proiectul Casei Corpului Didactic Alba

Casa Corpului Didactic Alba, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, invită cadrele didactice din județul Sibiu să se înscrie în Proiectul internațional de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XV-a, 2019-2020.

Mai multe informații despre regulament și despre proiect gasiti aici http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/REGULAMENTUL%20PROIECTULUI_BLAGA.pdf

http://www.ccdab.ro/Editura/Lauda%20Semintelor.html